ΝΕΑ

Στατική μελέτη ξύλινης κατασκευής με το Timbertech Buildings

Στατική μελέτη ξύλινης κατασκευής με το Timbertech Buildings

H εταιρεία Green Panel που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Ρουμανία, εκπόνησε την στατική μελέτη για μία νέα ξύλινη κατασκευή η οποία αποτελείται από 2 ορόφους, με την χρήση του εξειδικευμένου προγράμματος Timbertech buildings. 

Το δομικό σύστημα από το οποίο…

Τί είναι Παθητικό Κτίριο;

Παθητικό Σπίτι

Ο Ορισμός

“Το παθητικό κτίριο είναι ένα κτίριο στο οποίο η εσωτερική θερμική άνεση (ISO 7730) εξασφαλίζεται αποκλειστικά από προθέρμανση ή πρόψυξη της ποσότητας του νωπού αέρα, η οποία απαιτείται (DIN 1946) για την  σωστή εσωτερική ατμόσφαιρα, χωρίς τη χρήση επιπλέον ανακυκλοφορίας…